Passa på att gå regelkursen (Published 2021-04-10)
Vår grundkurs i kappseglingsregler är nu uppdaterad enligt den nya regelboken KSR 2021-2024 och du kan nu enkelt fräscha upp dina regelkunskaper direkt online.
Kursen kostar 300 kronor och ditt login är inte tidsbundet.
Gå gärna in på länken här nedan, så når du SSFs hemsida och kan läsa hela artikeln:
https://www.svensksegling.se/Nyheter/Startsidesnyheter/2021-Q2/passapaattgaregelkursen/

Bilden som är från Sola Cup-regattan i Karlstad i september 2020. Den visar en rundning i en av delseglingarna och har endast till uppgift att symbolisera kappsegling. Bilden syftar inte på att något regelbrott begåtts eller att någon tveksam situation uppstått.

Seglarhälsningar Torsten Jarnstam / SWE 111
Ordförande Svenska Finnjolleförbundet

Photographer: Tonny Nyrén
Pictures
    
Take the opportunity to take the rule course Do you want to become a support member? Finn want to be bought! May 12 - new digital meeting for members! 2021 Finn Masters Magazine is publishedRules for personal sail number Do you want to become a support member? SWE SWE 262
Pay by Swish
123 029 02 13
QR Code
© Copyright 2021 Finn Association

Anders Lundströms gata 13, 169 73 Solna

Contact Us via e-post info@finnjolle.se