Svenska Finnjolleregistret 2024-06-19

SWE 627
Namn Recycle
Byggår 1969
Skrovnr Okänt
ISAF nr
Inmätt 1969 07 12.
Byggort Okänd, USA
Byggland USA
Tillverkare Newport boats
Material Glasfiber
Övrig info (FD D 105) Båten ägd av: Axel Svendsen, Jan Moller Nielsen, Henning Wind, Michael Schreiter. Båtens namn den 3/12 är Recycle med skrov nr:1 i en ny form! Michael Schreiter Malmö ägde båten 1982, 1983 enligt medlemsinbetalning. Peter Bernstein Onsala ägde båten 1986 enligt medlemsinbetalning.
Ägarbyten
Datum Förnamn Efternamn Ort Klubb Epost
1969AxelSvendsenOkänd
198?PeterBernstein OnsalaSS Kaparenbernsteinpeter@hotmail.com
19??JanMoller NielsenHellerup
19??MichaelSchreiterMalmöMalmö SS
19??HenningWindGentofte
2000?HåkanÖrtqvist KarlstadKKF
2000?ErikBrolinssonKarlstadKKF
2009KennethMagnusson HammaröKarlstad Kanotföreningmyway743@hotmail.com
Bilder    Ladda upp bild   (Du kommer att få logga in först) Inga bilder publicerade

Nya uppgifter

Security
Betala med Swish
123 029 02 13
QR Code
© Copyright 2024 Finnjolleförbundet

Anders Lundströms gata 13, 169 73 Solna

Kontakta oss via e-post info@finnjolle.se