Bantyp plus lite mer

Forum | Svara på detta inlägg
Johan Wijk  johan_wijk@yahoo.com 2002-10-21 08:50
Den 28/10 har Stenungsunds SS kallat klassförbunden till möte för att diskutera div. punkter.
Jag vore tacksam att få lite synpunkter från Er på vilka typer av banor vi vill segla, långa eller korta banor, olika banor i olika vindstyrkor?

Kom med förslag nu så finns det möjlighet att påverka

/Johan

Anders Nilsson  nilz@yahoo.com 2002-10-21 13:19
Personligen anser jag att en kryss läns bana är att föredra
alternativt med slör i hård vind. Skulle vi "bli tvingade"
till trapetsbana är det ok för mig. Ett SM är ett mästerskap och bör
därför ha en banlängd på ca 60 min, tycker jag. Hellre race på 75
min och 90 min än 25-35 min som var fallet i år. Eurolymper och
mästerskap internationellt seglas alltid med dessa
tidsrekomendationer så varför skall vi vara vekare än våra
konkurrenter.

Anders
Christian Finnsgård  christian.finnsgard@chalmers.se 2002-10-21 14:35
Det går inte att hålla med Anders mer.
Vi måste närma oss dom andra nationerna på alla plan. Att ta steget och göra våra mästerskapsbanor lika är ett sätt att utveckla oss. Finnjollen har varit och skall vara en krävande båt att segla. För ett SM vore det utmärkt att ha en målsättning att få en seglad tid på 60-70 minuter. Min åsikt är att kryss/länsbanor lämnar mycket större utrymme för taktisk segling på undanvinden och är ett mycket större test av rorsmannens skicklighet än andra alternativ.
Fredrik Elwinger  Fredrik@Elwinger.com 2002-10-24 23:44
Jag tycker att den överlägset bästa banan är "UKFs KM-bana", dvs
start på 1/3 av kryssen sedan kryss-slör-slör-kryss-läns-kryss i mål (samma linje som starten). Alternativt kan man lägga till ett extra slörvarv.

Den här banan är bäst pga:
- Mål på kryssen ger mer taktik än mål på halvvind. Dessutom roligare!
- Mer taktik och roligare att slöra än att halvvinda som på inner/ytterloopsbanorna.
- Lättare för arrangörerna än inner/ytter-loop pga färre märken används samt att det är lättare att ändra banan vid eventuella vindskift. Dessutom krävs färre arrangörsbåtar då samma båt är start- och målfartyg.

Som jag ser det är det endast när man kör många klasser på samma bana som inner/ytter-loops banan kan vara bra eftersom det kan ske starter och målgångar samtidigt samt att fälten kan spridas ut på två olika kryssar.
Fredrik   2002-10-24 23:46
Jag glömde säga att jag tycker 60 minuter är lagom för en kappsegling.
Per Nilson  per.nilson@telia.com 2002-10-26 18:21
Jag tycker absolut att 60 minuter måste vara minumum. Vad beträffar banan anser jag att det lämpligaste är att segla på de bantyper och med de tider som man använder i andra stora internationella regattor.
Det talas ibland (eller talades åtminstone för några år sedan) om att man skulle ha banor som var publikvänliga. Eftersom antalet seglare oftast är större än antalet åskådare på en finnjolletävling är det inte något vidare bra argument. Banorna bör framför allt vara sportsligt utslagsgivande och roliga att segla på (dvs gärna stora vågor och gärna slör om det blåser!).
Mikael Brandt   2002-10-29 12:51
Det finns inget roligare än att slöra med en finnjolle i 10-15 m/sek. Detta roliga får man inte ha nu. Jag föreeslår att i hård vind införs slörar, dvs triangelbana.
Det skall va kul att segla, annars kan det kvitta.
Mikael SWE 721, slörälskare.
Johan Wijk  johan_wijk@yahoo.com 2002-10-29 14:29
Våra önskemål finns i arrangörernas protokoll, vilket innebär kryss-länsbana upp till 6 m/s sedan triangelbana, dvs slörar. Seglad tid
60-75 minuter. Vi kommer med största sannolikhet att dela bana med Starbåt.

Arrangörerna skall göra allt för att uppfylla våra önskemål så troligtvis blir det som vi önskar.


Du behöver logga in för att skriva i forumet

Betala med Swish
123 029 02 13
QR Code
© Copyright 2019 Finnjolleförbundet