Active and supported members | Complete adress list | Personal sailnumbers |
Personal sailnumbers
LastnameFirtsname  Personal sailnumber  Personal sailnumber paid
Åberg Erik 69 2017
Åberg Jesper 29 2010
Åderman Kristian 17 2011
Allansson Björn 6 2017
Andersson Jonas 71 2017
Berg David 99 2016
Bjureus Ulf 66 2017
Collvin Svante 2 2017
Dansk Thomas 55 2017
Edwall Lars 59 2017
Eriksson Gösta 20 2017
Fagerlund Stefan 22 2017
Finnsgård Christian 3 2017
Finnsgård Christofer 8 2013
Florén Jan-Erik 4 2017
Forsman Johan 52 2016
Friberg Pär 91 2017
Fritjofsson Per Arne 77 2016
Frode Mattias 73 2017
Gunarsson Krister 12 2017
Gustavsson Hans 88 2017
Hylander Hans P 100 2017
Jakobsson Christer 35 2015
Jarnstam Torsten 111 2017
Jutmar Veine 9 2017
Karlsson Mats R 21 2017
Larsson Roger 10 2017
Miles Daniel 15 2017
Myrin Johnny 13 2017
Nilsson Mikael 61 2017
Nordin Anders 65 2010
Nordström Stefan 14 2017
Pettersson Johannes 11 2017
Pluto Martin 60 2017
Ridderheim Christer 96 2013
Rydell Henrik 16 2017
Salminen Max 33 2017
Strömberg Bengt 44 2017
Tegnhed Fredrik 5 2017
Thunell Staffan 83 Ej betalt
Wastesson Lasse Göran 28 2017
Wiberg Hans 7 2017
Wijk Johan 75 2017

FindUsOnFacebook
Svenska Sjö - båtförsäkring för båtfolk av båtfolk, nu i samarbete med Svenska Finnjolle Förbundet


Logga för Svenska Sjö
© Copyright 2018 Finn Association